Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej remont, przebud. i rozbud. budynku gastronomiczno - mieszkal. na pensjonat z restauracją, Zakrzów dz. nr 428/33


 

AB-7351/366/2010                                                                                                      Krapkowice, dnia 04.10.2010 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
              Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:

 
Inwestor : Agraria Claudii Sp. z o.o. Zakrzów ul. Stawowa 9

 

w sprawie :

  
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
 
  remont, przebudowę i rozbudowę budynku gastronomiczno - mieszkalnego na pensjonat z restauracją i zapleczem kuchennym

lokalizacja: Zakrzów ul. Stawowa 9, dz. nr ew. gruntów 428/33

 


                                                z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 
 
Podmiot udostępniający: Ewa Zdzuj
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 04.10.2010 r.