Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę obory wielostanowiskowej dla 60 DJP, płyty gnojowej, zbiornika na gnojówkę w Ściborowicach na dz. nr 553.

AB-7351/60/2010                                                                                                         Krapkowice, dnia 23.03.2010

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
              Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
 
Inwestor: Pan Marek Filipowski zam. Ściborowice ul. Dębowa 13.
 
w sprawie :
      
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
 

budowę obory wielostanowiskowej dla 60 DJP, płyty gnojowej, zbiornika na gnojówkę.


Lokalizacja: Ściborowice, dz. nr ewid. gr. 553.

                
                                                 z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
Podmiot udostępniający:  Krzysztof Sarnowski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 23.03.2010