Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ulicy Waryńskiego.

AB-7351/50/2010                                                                                                      Krapkowice, dnia 05.03.2010

 

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia: 

Inwestor: Gmina Zdzieszowice
                   ul. B. Chrobrego 34
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:

przebudowę drogi łączącej Zdzieszowice z wsią Rozwadza w ciągu ulicy Waryńskiego.


lokalizacja: Gmina Zdzieszowice, ob. geod. Zdzieszowice nr ew. dz.: 15, 791, 33/2, 769/1, 759, 758/1, 763, 764, 769/2, 781/2, 781/3, 33/1, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20.

 


                                                z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B

Podmiot udostępniający: Krzysztof Sarnowski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 05.03.2010