Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę zakładu produkcji kostki betonowej w Wawrzyńcowicach na dz. nr 125/4, 126/3.

AB-7351/59/2010                                                                                                      Krapkowice, dnia 26.02.2010

 

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia: 

Inwestor: "Stryi" Spółka Jawna Wawrzyńcowice 12a,
                   Pan Waldemar Stryi zam. Wawrzyńcowice 12a.
                   Pan Adrian Bieniek zam. Zielina ul. Leśna 9.
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:

budowę zakładu produkcji kostki betonowej


lokalizacja: Wawrzyńcowice dz. nr ew. gr. 125/4, 126/3.

 


                                                z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B

Podmiot udostępniający: Krzysztof Sarnowski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 26.02.2010.