Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Liceum Ogólnokształcącym im.KEN w Gogolinie

Liceum Ogólnokształcące
Im. Komisji Edukacji Narodowej
w GogolinieINFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Głównego KsięgowegoInformujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów (lub braku kandydatów).

UZASADNIENIE:
W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko głównego księgowego nie zgłosiła się żadna osoba spełniająca wymagania formalne.
W związku z powyższym oferta pracy na w/w stanowisko pozostaje nadal aktualna.

Dyrektor Szkoły
Dorota Błaszkowicz