Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrej


AB-7351/413/2009                                                                                                         Krapkowice, dnia 01.12.2009

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
 
Inwestor: Gmina Strzeleczki Rynek 4 Strzeleczki
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrej.
 Lokallizacja Dobra 
Obręb Łowkowice: karta mapy 1: 62/1, 711/12, 711/13, 711/4, 711/5, 713/1, 713/2
                                      karta mapy 4: 735/1, 956
                                      Obręb Dobra: karta mapy 4: 230/7, 233/11, 233/19, 233/21, 857
                                         karta mapy 7: 230/1, 251, 306
                                         karta mapy 8: 359, 366, 407, 409, 410, 511/3, 511/4, 511/5, 513/2
                                         karta mapy 9: 484, 490/5, 490/6, 497/2, 498/6, 498/7, 498/8, 499, 503, 506/1
                                         karta mapy 10: 230/4, 497/1, 525, 536, 545, 556, 563/6, 576, 577, 578, 588,  589/1, 590/3, 600, 601, 603, 605, 606, 608, 609, 622/1, 622/2, 627, 652, 664, 685/1, 685/2, 688, 691, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 733, 772, 786, 787, 788, 789, 792, 793, 794, 815, 839, 844, 845, 846/1, 846/2, 854, 855
                                         Obręb Steblów - Dobra: karta mapy 3: 281, 282, 283, 284, 285, 286
                                                       
                                         
 
 
                                                z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 Podmiot udostępniający: Krzysztof Sarnowski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2009-12-01