Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w Strzeleczkach


AB-7351/411/2009                                                                                                         Krapkowice, dnia 01.12.2009

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
 
Inwestor: Gmina Strzeleczki Rynek 4 Strzeleczki
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
budowę kanalizacji sanitarnej w Strzeleczkach
lokalizacja Strzeleczki  Obręb Łowkowice: karta mapy 1: 62/1, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 639, 652, 709/2, 709/3, 709/4, 713/1, 713/2
                                         karta mapy 4: 729/8
                                         Obręb Dobra: karta mapy 10:  603, 605, 606, 608, 786, 788, 789, 792, 793, 794, 815, 839, 844, 845, 846/2, 854, 855
                                          Obręb Strzeleczki: karta mapy 1: 275, 283, 285, 304, 317/1, 317/2, 317/3, 322, 335, 336, 337, 338, 345, 351, 356, 373/2, 377, 381, 382
                                          karta mapy 2: 468, 469, 475/2, 500, 501, 502, 516, 518, 525, 533, 534, 560, 561, 572, 582, 605/4, 606, 610, 611/1, 611/2, 620, 621, 622, 641, 656/3, 658, 661, 667, 668, 669, 670, 671, 673, 680/2, 693/1, 693/2, 694/1, 694/3, 694/4, 727/1, 727/2, 735/7,741, 744, 761/4, 763/2, 766/11, 766/12, 766/7, 777, 778, 779/10, 779/18, 779/22, 779/24, 779/27,779/28, 779/4, 779/6, 779/7, 780, 792, 795/10, 795/14, 795/8, 800/9, 801/6, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 830, 831, 832, 833/1,833/2, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840,841, 842, 843, 844, 845, 846, 848/1, 849, 892/2, 893/2, 898, 899/1, 899/2, 901, 903/1, 903/2, 908/2, 909, 967, 1881, 1942
                                       karta mapy 3: 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1114, 1118, 1119, 1120/1, 1120/2, 1121, 1128, 1130/1, 1130/4, 1145/3, 1145/6, 1150/2, 1144, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154/1
                                       karta mapy 5: 1313/3, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318/1, 1318/2, 1320, 1324, 1326/2, 1329, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347
                                       karta mapy 9: 46, 49, 50, 69/6, 74/5, 85, 86, 93, 102, 118, 128, 233, 234, 235, 238
                                       karta mapy 10: 1958
 
                                                z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 Podmiot udostępniający: Ewa Postół
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2009-12-01