Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia

AB-7351/429/2009                                                                                                      Krapkowice, dnia 19.11.2009

 

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia: 

Inwestor: Gmina Gogolin ul. Krapkowicka 6
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia.

lokalizacja: Działki Nr: 17, 18, 68 k.m.1, 190, 203, 201, 206/10, 204, 205, 206/6, 219/1, 219/2, 220, 221, 223/2 k.m.3, 22, 24, 28, 29 k.m.1, 163/4, 164, 166, 167/1, 167/2, 168, 173, 174/1, 175, 176, 177/1, 178, 179, 181, 196/2, 197, 199, 200, 224, 226, 245, 250, 251/1, 252/1 k.m.3, 6, 7, 27, 14, 21, 877/3 k.m.1, 890, 918, 159/1, 160, 162, 163/1, 163/2, 169, 171, 172, 253, 254/1, 255, 266/1, 267, 271, 198, 274, 268, 269, 272 k.m. 3, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 889, 891, 894, 895/1, 896, 897 k.m. 13, 127, 130, 140, 144, 146, 150, 151, 156/1, 227, 280, 281, 282, 174/2 k.m.3, 888/1, 885/2, 888/2, 899, 900, 901, 902, 903, 904/4 k.m.13, 124, 170/1, 170/2, 128/1, 141/2 k.m.3, 886, 887 k.m.13, 222 k.m.3, 4 k.m.1, 147/3 k.m.3, 16 k.m. 1, 898, k.m.13, 161/1, 163/5, 161/4, 163/6, 161/5, 163/7, 161/6, 161/7, 163/8, 131/1, 153, 155/2, 242/2, 242/1, 242/3, 163/9, 155/2, 177/5, 177/4, 177/3, 177/2, 202, 225, 223/1, 243, 266/2, 145, 187 k.m.3, 904/2 k.m.13, 254/2, 254/4 k.m.3, jednostka ewidencyjna 160501_4 Gogolin - Miasto, obręb 0010-Gogolin I. 
                                                z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 
Podmiot udostępniający: Krzysztof Sarnowski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2009.11.19