Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w Pietna, Żywocice, Krapkowice


AB-7351/415/2009                                                                                            Krapkowice, dnia 02.11.2009

 

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia: 

Inwestor: Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17 Krapkowice
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z siecowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym i pozostałą infrastrukturą techniczną

lokalizacja Pietna, Żywocice, Krapkowice - rejon ul. Kozielskiej, Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżonia
                                                      Obręb Pietna: karta mapy 2: 578, 517, 448, 442, 469, 119, 363/2, 429, 351/4, 297, 300/4, 368, 175, 176, 168/3,166, 105/1, 97/12, 95
                                                      Obręb Żywocice: karta mapy 2: 1144, 755, 754/7, 752/1, 751/1, 754/2, 790/3, 754/9, 750/1, 756/4, 749/1, 756/6, 757/1, 747/1, 792/3, 813/1, 813/2, 813/3, 794/1, 793, 685/3, 765, 698, 616, 638/5, 632, 660/1, 663/1, 661/4, 661/3, 669/8, 701/1, 726, 725, 741, 739, 740, 720, 738, 1129, 1130, 1131, 1132/2, 1132/1, 1133, 1126, 658/3, 656/4, 581, 583, 579, 577, 591/3, 568, 567, 531/2, 545, 546/1, 549, 548, 511/1, 515/2, 521, 519, 522, 517, 516, 518, 575/2, 492/2, 492/9, 491/2, 490/12, 490/10,
                                                      karta mapy 1: 776, 234, 232, 226, 223, 222, 221, 301, 218, 219, 220, 216, 202/4, 193/2, 79/3, 193/1, 52, 51, 39, 36, 34, 28, 25, 19, 1/2, 4, 2/19, 2/21, 2/20
                                                      Obręb Krapkowice: karta mapy 6: 70, 83, 57/4, 58/6, 57/1, 27/2, 59/1, 59/2, 58/3, 56/1, 30/2, 58/5, 66, 56/8, 56/11, 56/6, 51, 48, 47, 46, 45, 44/2, 43/5, 38/3, 37/1, 39/1, 43/2, 43/6 
                                                      karta mapy 8: 204, 201, 172/12,172/21, 172/20,  172/2, 194, 199, 207, 197, 208/2, 209, 208/7, 210/10, 210/3, 218/3, 218/9, 161/2, 172/9
                                                      karta mapy 5: 339, 316, 303, 286/1
                                                      karta mapy 16: 3, 17/2
                                                      
                                 
                                                       
                                         
 
 
                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
Podmiot udostępniający: Iwona Smykała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Hanry Hehmueller
Data wytworzenia: 2009-11-02