Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorniki i Łowkowice

AB-7351/412/2009                                                                                                          Krapkowice, dnia 30.11.2009

 

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:


Inwestor: Gmina Strzeleczki, 47364 Strzeleczki ul. Rynek 4

 
 w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki

lokalizacja :
Obręb Łowkowice:  k.m. 1 : 62/1, 554, 555, 556, 583, 658, 676/2, 683/2, 684, 685, 
                                 k.m. 3:  256, 435, 475/2, 524/1, 526, 528, 529, 530, 545/6
                                 k.m. 4: 729/8, 735/1, 736/4, 738, 739, 740, 742, 779, 781, 782, 785, 786, 787, 790, 791,  794, 795, 799, 800, 801, 802, 807, 812, 956, 957
                                 k.m. 5 : 830, 924, 955
Obręb Komorniki:   k.m. 1: 39/17, 126, 132, 147, 149, 150, 151, 152, 195/2, 210, 212, 254, 276, 302/4, 310, 354/4, 354/5, 354/8, 355, 358, 370/2, 374, 671
                                  k.m. 2: 405, 438, 493
Obręb Dobra:           k.m. 10: 600, 839
Obręb Kornica:        k.m. 1: 670
                                  k.m. 3: 156, 157
 
                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
Podmiot udostępniający: Ewa Postół
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2009-10-30