Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Chorula dz. nr 95, 83/1, 80/7, 107/14, 80/20, 80/19, 80/18


AB-7351/208/2009                                                                                                      Krapkowice, dnia 18.06.2009

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia: Inwestor: Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6

 
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kościelnej w Choruli

lokalizacja Chorula działka nr 95, 83/1, 80/7, 107/14, 80/20, 80/19, 80/18
 
 
                                                 z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 
Podmiot udostępniający: Ewa Postół
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2009-06-18