Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej w Walcach przy ul. Zamkowej

 

AB-7351/138/2009                                                                                                    Krapkowice, dnia 26.05.2009

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO


Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50

zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia:

Inwestor: Gmina Walce, 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
 
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
 
przebudowę drogi gminnej
lokalizacja: Walce ul. Zamkowa  działka nr 2825, 2714, 2881, 2774, 2752, 1154, 1169, 1147, 2908, 1103, 2948, 2803, 1130, 2439/1, 2898, 1113/4
 
 
                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B


Podmiot udostępniający: Ewa Postół
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2009-05-26