Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji redukcyjno - pomiarowej w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego dz. nr ewid. gr.153/6, 153/7


 

Krapkowice, dnia 30.04.2009 r.

 
STAROSTA KRAPKOWICKI
INFORMUJE
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 54 
 
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
budowę stacji redukcyjno - pomiarowej I o ,o przepustowpści Q=3200 m 3 /h

lokaliza: Żyrowa ul. Wojska Polskiego  działka nr 153/6, 153/
 
                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B. 

Podmiot udostępniający: Ewa Postół
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2009-04-30