Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o Wynikach Naboru na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach

z dnia 23 września 2005r.Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na
ww. stanowisko została zakwalifikowana Pani Marzenna GAZUREK zamieszkała w Krapkowicach.
Zgodnie z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) zatrudnianie na stanowisko dyrektora – kierownika jednostki należy do Zarządu Powiatu Krapkowickiego, po uzyskaniu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.

UZASADNIENIE:
Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, która miała na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatką na stanowisko dyrektora DPS „ANNA” w Krapkowicach, a także pozyskanie informacji o posiadanej wiedzy na temat jednostki, której dotyczył nabór - postanowiła zakwalifikować kandydatkę na powyższe stanowisko.
Komisja stwierdziła, iż kandydatka wykazała się bardzo ogólną wiedzą niezbędną do pełnienia funkcji Dyrektora jednostki, co potwierdził osiągnięty wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Powyższe stanowisko Komisji Rekrutacyjnej zostanie przedstawione Zarządowi Powiatu celem podjęcia decyzji.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Albert Macha
Starosta Krapkowicki