Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z zebranymi dowodami i materiałami


w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Zdzieszowice, obręb Żyrowa, nabytą z mocy prawa przez Gminę Zdzieszowice, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 23 października 2023 r. nr BS-B.6740.1.6.2023.GM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Korfantego w Żyrowej”, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 503/7 z k.m. 3 o powierzchni 0,0004 ha (powstała z podziału działki nr 503/5), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00033224/7, stanowiącą własność Gerharda Jakubek w 3/8 części, Stefanii Golenia w 3/8 części, Jerzego Lepicha w 1/8 części, których spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku.

PDFobwieszczenie czynny udział Jakubek Golenia Lepich-sig.pdf (343,70KB)