Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o możliwości przeglądania akt

w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Krapkowice, obręb Żywocice, nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa i Gminę Krapkowice, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 6 września 2023 r. nr BS-B.6740.1.5.2023.IS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
w ramach zadania pn.: „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach
i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów
i budynków jako działka:

  1. nr 2/38 z k.m. 1 o powierzchni 0,0788 ha (powstała z podziału działki nr 2/20),
  2. nr 2/36 z k.m. 1 o powierzchni 0,0005 ha (powstała z podziału działki nr 2/20)
    dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00028667/3, stanowiącą własność Maksymiliana Więcek, którego spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku.

    PDFobwieszczenie czynny udział Więcek GDDKIA.pdf (267,92KB)
    PDFobwieszczenie czynny udział Więcek Gmina.pdf (267,03KB)