Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o możliwości przeglądania akt

w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w Gminie Krapkowice, obręb Żywocice, nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa i Gminę Krapkowice, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 6 września 2023 r. nr BS-B.6740.1.5.2023.IS,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 1. nr 2/48 z k.m. 1 o powierzchni 0,0025 ha (powstała z podziału działki nr 2/12),
 2. nr 2/50 z k.m. 1 o powierzchni 0,0320 ha (powstała z podziału działki nr 2/12),
 3. nr 2/22 z k.m. 1 o powierzchni 0,0204 ha (powstała z podziału działki nr 2/18),
 4. nr 2/30 z k.m. 1 o powierzchni 0,0035 ha (powstała z podziału działki nr 2/14),
 5. nr 2/51 z k.m. 1 o powierzchni 0,0615 ha (powstała z podziału działki nr 2/12) dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00022838/1, stanowiące własność Stefanii Gabor w ¼ części oraz Heleny Bachyn w ¼ części, Siegfrieda Olbrich w ¼ części, których adresu zamieszkania nie ustalono
  i Eriki Olbrich w ¼ części, której spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku.

  PDFobwieszczenie czynny udział GDDKIA...pdf (278,10KB)
  PDFobwieszczenie czynny udział gmina.pdf (277,18KB)