Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości, położone w Żywocicach gmina Krapkowice, nabyte z mocy prawa przez Skarb Państwa – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 6 września 2023 r. nr BS-B.6740.1.5.2023.IS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz
z drogami dojazdowymi”, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:

  1. nr 2/22 z k.m. 1 o powierzchni 0,0204 ha (powstała z podziału działki nr 2/18),
  2. nr 2/30 z k.m. 1 o powierzchni 0,0035 ha (powstała z podziału działki nr 2/14),
  3. nr 2/51 z k.m. 1 o powierzchni 0,0615 ha (powstała z podziału działki nr 2/12), dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00022838/1, stanowiące własność Stefanii Gabor w ¼ części oraz Heleny Bachyn w ¼ części, Siegfrieda Olbrich w ¼ części, których adresu zamieszkania nie ustalono
    i Eriki Olbrich w ¼ części, której spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku.

    PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania Gabor Bachyn Olbrich GDDKIA.pdf (276,60KB)