Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2023 kwartał IV - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 1963 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok załącznik nr 1.pdf (256,78KB)
PDFuchw. nr 1963 załącznik nr 2.pdf (147,57KB)
PDFuchw. nr 1964 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu załącznik.pdf (201,68KB)
PDFuchw. nr 1965 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok załącznik nr 12.pdf (298,83KB)
PDFuchw. nr 1965 załącznik nr 3.pdf (228,68KB)
PDFuchw. nr 1965 załącznik nr 4.pdf (219,34KB)
PDFuchw. nr 1966 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu załacznik nr 123.pdf (351,36KB)
PDFuchw. nr 1967 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku Fundusz Pomocy.pdf (312,23KB)
PDFuchw. nr 1968 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dla wicedyrektora A. Rataj-Latka ZSZ Kr-ce 2023.pdf (135,50KB)
PDFuchw. nr 1969 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Krapkowicach do składania oświadczeń woli.pdf (223,24KB)
PDFuchw. nr 1970 w sprawie podziału środków PEFRON na działalność WTZ 2023r.pdf (259,05KB)
PDFuchw. nr 1970 załącznik do uchwały.pdf (238,47KB)
PDFuchw. nr 1971 w sprawie konkursu na zadanie publiczne w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (144,91KB)
PDFuchw. nr 1971 załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (129,47KB)
PDFuchw. nr 1971 załącznik do uchwały.pdf (238,30KB)
PDFuchw. nr 1972 w sprawie opini dla inwestycji drogowej -przebudowa drogi ul. Fabryczna Zielona i Górna w Zdzieszowicach 2023.pdf (135,63KB)
PDFuchw. nr 1973 w sprawie zmany planu dochodów i wydatków budżetu po Radzie załącznik nr 12.pdf (425,13KB)
PDFuchw. nr 1974 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok załącznik nr 12.pdf (292,83KB)
PDFuchw. nr 1974 załącznik nr 3.pdf (228,50KB)
PDFuchw. nr 1974 załącznik nr 4.pdf (199,26KB)
PDFuchw. nr 1974 załącznik nr 5.pdf (221,93KB)
PDFuchw. nr 1975 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu załączniki nr 123.pdf (310,70KB)
PDFuchw. nr 1976 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku Fundusz Pomocy.pdf (318,75KB)
PDFuchw. nr 1977 w sprawie zmiany planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (263,37KB)
PDFuchw. nr 1978 w sprawie podania do publicz. wiadomści inf. dotyczącej wykonania budżetu - III Kwartał 2023.pdf (181,69KB)
PDFuchw. nr 1978 załącznik nr 1.pdf (289,20KB)
PDFuchw. nr 1978 załącznik nr 2.pdf (205,04KB)
PDFuchw. nr 1979 w sprawie zmiana przeznaczenia rezerw celowych.pdf (242,94KB)
PDFuchw. nr 1980 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu załącznik.pdf (251,92KB)
PDFuchw. nr 1981 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu-udzielenie poręczenia.pdf (178,78KB)
PDFuchw. nr 1982 w sprawie wydzielenia rachunku do gromadzenia środków z FS-zadanie pn. Budowa budynku COM.pdf (328,61KB)
PDFuchw. nr 1983 w sprawie upoważnienia do administrowania portalem aplikacyjnym LDU.pdf (133,36KB)
PDFuchw. nr 1984 w sprawie upoważnienie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach.pdf (183,79KB)
PDFuchw. nr 1985 w sprawie Regulaminu Powiatowej Olimpiady Ekologicznej- EKO-trendy.pdf (255,98KB)
PDFuchw. nr 1985 załącznik do uchwały- regulamin.pdf (205,20KB)
PDFuchw. nr 1986 w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2023 rok załącznik nr 12.pdf (277,02KB)
PDFuchw. nr 1986 załącznik nr 3.pdf (228,47KB)
PDFuchw. nr 1986 załącznik nr 4.pdf (221,84KB)
PDFuchw. nr 1987 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu załącznik nr 123.pdf (259,87KB)
PDFuchw. nr 1988 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku Fundusz Pomocy.pdf (319,97KB)
PDFuchw. nr 1989 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok załącznik nr 12.pdf (307,05KB)
PDFuchw. nr 1989 załącznik nr 3.pdf (151,50KB)
PDFuchw. nr 1989 załącznik nr 4.pdf (228,66KB)
PDFuchw. nr 1989 załącznik nr 5.pdf (221,85KB)
PDFuchw. nr 1990 w sprawie zmiany planu dochodów i wdatków budżetu Powiatu załącznik nr 123.pdf (286,11KB)
PDFuchw. nr 1991 w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku Fundusz Pomocy.pdf (299,76KB)
PDFuchw. nr 1992 w sprawie wpf na lata 2023-2033.pdf (178,46KB)
PDFuchw. nr 1992 załącznik nr 1.pdf (157,68KB)
PDFuchw. nr 1992 załącznik nr 2.pdf (115,47KB)
PDFuchw. nr 1993 w sprawie projektu budżetu na 2024 r.pdf (183,82KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 1.pdf (153,13KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 1 - załącznik nr 1 dochody.pdf (104,72KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 1 - załącznik nr 2 wydatki.pdf (56,28KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 1 - załącznik nr 3 wydatki majatkowe.pdf (70,13KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 1 - załącznik nr 4 przychody i rozchody.pdf (55,07KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 1 - załącznik nr 5 wydatki dotacje.pdf (266,24KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 1 - załącznik nr 6 zlecone.pdf (27,15KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 1 - załącznik nr 7 powierzone.pdf (22,07KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 1 - załącznik nr 8 cz.I środowiska.pdf (205,92KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 1 - załącznik nr 8 cz.II środowisko.pdf (9,36KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 1 - załącznik nr 9 fundusz covid.pdf (449,66KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 2.pdf (367,21KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 3.pdf (600,45KB)
PDFuchw. nr 1993 załącznik nr 4.pdf (81,28KB)
PDFuchw. nr 1994 w sprawie wpf na lata 2024-2039.pdf (178,32KB)
PDFuchw. nr 1994 załącznik do uchwały.pdf (137,15KB)
PDFuchw. nr 1994 załącznik nr 1.pdf (3,08MB)
PDFuchw. nr 1994 załącznik nr 2.pdf (151,27KB)
PDFuchw. nr 1994 załącznik nr 3.pdf (156,89KB)
PDFuchw. nr 1995 w sprawie Stowarzyszenia Szachistów Hetman Krapkowice ws. zlecenia zadania.pdf (136,61KB)
PDFuchw. nr 1996 w sprawie OSP Smolarnia.pdf (136,64KB)
PDFuchw. nr 1997 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych -OW Miranda Piotrowska.pdf (133,90KB)
PDFuchw. nr 1998 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych -OW Lidia Gałeczka.pdf (135,04KB)
PDFuchw. nr 1999 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych -AS Miranda Piotrowska.pdf (134,22KB)
PDFuchw. nr 2000 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych -AS Lidia Gałeczka.pdf (133,82KB)
PDFuchw. nr 2001 w sprawie jury etapu powiatowego do Powiatowej Olimpiady Ekologicznej pt. „EKO-trendy”.pdf (215,47KB)
PDFuchw. nr 2002 w sprawie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (139,86KB)
PDFuchw. nr 2003 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach.pdf (258,02KB)
PDFuchw. nr 2004 w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach.pdf (258,77KB)
PDFuchw. nr 2005 w sprawie pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych.pdf (209,61KB)
PDFuchw. nr 2006 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok załącznik 12.pdf (304,79KB)
PDFuchw. nr 2006 załącznik nr 3.pdf (230,86KB)
PDFuchw. nr 2007 w sprawie zmiany planu dochodów i wdatków budżetu Powiatu załącznik nr 123.pdf (324,31KB)
PDFuchw. nr 2008 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadania punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (139,09KB)
PDFuchw. nr 2008 załącznik do uchwały.pdf (68,74KB)
PDFuchw. nr 2009 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok załącznik 12.pdf (284,96KB)
PDFuchw. nr 2009 załącznik nr 3.pdf (151,34KB)
PDFuchw. nr 2009 załącznik nr 4.pdf (221,79KB)
PDFuchw. nr 2010 w sprawie zmiany planu dochodów i wdatków budżetu Powiatu załącznik nr 12.pdf (278,83KB)
PDFuchw. nr 2011 w sprawie zmiany rach.wydz. Fundusz Pomocy.pdf (319,51KB)
PDFuchw. nr 2012 w sprawie naboru na dyrektora DPS Anna.pdf (103,50KB)
PDFuchw. nr 2012 załącznik nr 1.pdf (260,96KB)
PDFuchw. nr 2012 załącznik nr 2.pdf (211,53KB)
PDFuchw. nr 2013 w sprawie komisji rekturacyjnej do przeprowadzenia naboru na dyr. DPS.pdf (137,47KB)
PDFuchw. nr 2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (184,70KB)
PDFuchw. nr 2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci niepelnosprawnych Stwoarzyszenie Zdzieszow.pdf (134,17KB)
PDFuchw. nr 2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury OSP Dobieszowice.pdf (135,54KB)
PDFuchw. nr 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSIEDLOK Zdzieszowice.pdf (213,68KB)
PDFuchw. nr 2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Gogolin.pdf (213,01KB)
PDFuchw. nr 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury OSP Górażdże.pdf (137,18KB)
PDFuchw. nr 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Jasiona.pdf (135,88KB)
PDFuchw. nr 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ze sportu LZS Kórnica - Nowy Dwór.pdf (134,53KB)
PDFuchw. nr 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Smolarnia.pdf (133,96KB)
PDFuchw. nr 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Starodawni w Sercu.pdf (135,33KB)
PDFuchw. nr 2024 w sprawie zatwierdzenis parwzodania z obszaru kultury fizycznej KS Gladiatores.pdf (139,97KB)
PDFuchw. nr 2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Delfin Krapkowice.pdf (213,03KB)
PDFuchw. nr 2026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kyltury fizycznej Fair Play.pdf (213,73KB)
PDFuchw. nr 2027 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Smolarnia.pdf (135,80KB)
PDFuchw. nr 2028 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej LUKS AZYMEK.pdf (136,89KB)
PDFuchw. nr 2029 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej LKS VICTORIA Żyrowa.pdf (138,57KB)
PDFuchw. nr 2030 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru emerytow PELIKAN Gogolin.pdf (133,91KB)
PDFuchw. nr 2031 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z projektu sport ZKS Gogolin.pdf (134,00KB)
PDFuchw. nr 2032 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z projektow sport LZS Żywocice.pdf (134,59KB)
PDFuchw. nr 2033 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z projektow sport LZS Dąbrowka Górna.pdf (134,55KB)
PDFuchw. nr 2034 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok załączniki nr 12.pdf (288,40KB)
PDFuchw. nr 2034 załącznik nr 3.pdf (208,96KB)
PDFuchw. nr 2034 załącznik nr 4.pdf (258,27KB)
PDFuchw. nr 2035 w sprawie zmiany planu dochodów i wdatków budżetu Powiatu załącznik nr 123.pdf (297,18KB)
PDFuchw. nr 2036 w sprawie zmiany planu dochodów i wdatków budżetu Powiatu załącznik nr 12.pdf (521,93KB)
PDFuchw. nr 2037 w sprawie zmiany planu Fund. Przeciwdział. COVID-19.pdf (263,27KB)
PDFuchw. nr 2038 w sprawie zmiany WPF na lata 2023 - 2033.pdf (179,27KB)
PDFuchw. nr 2038 załącznik nr 1.pdf (3,07MB)
PDFuchw. nr 2038 załącznik nr 2.pdf (151,80KB)
PDFuchw. nr 2039 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2024.pdf (138,50KB)
PDFuchw. nr 2039 załącznik nr 1.pdf (240,37KB)
PDFuchw. nr 2039 załącznik nr 2.pdf (118,82KB)
PDFuchw. nr 2039 załącznik nr 3.pdf (165,80KB)
PDFuchw. nr 2039 załącznik nr 4.pdf (160,72KB)
PDFuchw. nr 2039 załącznik- Regulamin.pdf (222,26KB)
PDFuchw. nr 2040 w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt.pdf (414,32KB)
PDFuchw. nr 2040 załącznik.pdf (84,34KB)
PDFuchw. nr 2041 w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze kultury sztuki...pdf (488,77KB)
PDFuchw. nr 2041 załącznik.pdf (133,28KB)
PDFuchw. nr 2042 w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej.pdf (408,62KB)
PDFuchw. nr 2042 załącznik.pdf (237,34KB)
PDFuchw. nr 2043 w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia.pdf (484,98KB)
PDFuchw. nr 2043 załącznik.pdf (76,35KB)
PDFuchw. nr 2044 w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz emerytów.pdf (491,14KB)
PDFuchw. nr 2044 załącznik.pdf (95,22KB)
PDFuchw. nr 2045 w sprawie konkursu na realizację zadań publiczych na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszenie.pdf (487,71KB)
PDFuchw. nr 2045 załącznik.pdf (79,53KB)
PDFuchw. nr 2046 w sprawie zatwierdzenia sprawozadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego OSP Smolarnia.pdf (135,04KB)
PDFuchw. nr 2047 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porządku publicznego OSP Żużela.pdf (211,54KB)
PDFuchw. nr 2048 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porządku publicznego OSP Stradunia.pdf (211,32KB)
PDFuchw. nr 2049 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru działalności na rzecz emerytów SALUS.pdf (139,40KB)
PDFuchw. nr 2050 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru ekologii i zwierząt Stow. Rozwoju Wsi Górażdże.pdf (135,98KB)
PDFuchw. nr 2051 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki Stow. Rozwoju Wsi Górażdże.pdf (137,41KB)
PDFuchw. nr 2052 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej PV Volley.pdf (214,39KB)
PDFuchw. nr 2053 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki Stowarzyszenie Dąbrówka Górna.pdf (212,62KB)
PDFuchw. nr 2054 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki Osiedlok Zdzieszowice.pdf (215,11KB)
PDFuchw. nr 2055 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Kamyki.pdf (136,38KB)
PDFuchw. nr 2056 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki Ziemia Malińska.pdf (134,41KB)
PDFuchw. nr 2057 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Sierra.pdf (220,04KB)
PDFuchw. nr 2058 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Akademia Sztuk Walki.pdf (137,25KB)
PDFuchw. nr 2059 w sprawie zatwierdzenia spawozdania z obszaru upowrzechniania kultury fizycznej Górnik Januszkowice.pdf (132,89KB)
PDFuchw. nr 2060 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki Nasze Dziedzictwo Żyrowa.pdf (214,91KB)
PDFuchw. nr 2061 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru ekologi i ochrony zwierząt Fair Play.pdf (212,41KB)
PDFuchw. nr 2062 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej OTMET FKS.pdf (136,98KB)
PDFuchw. nr 2063 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS OTMĘT.pdf (213,18KB)
PDFuchw. nr 2064 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej LUKS Respondek Żyrowa.pdf (216,17KB)
PDFuchw. nr 2065 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki LUKS Rospondek.pdf (216,66KB)
PDFuchw. nr 2066 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki Stowarzyszenie Rozwoju Stodoła.pdf (104,60KB)
PDFuchw. nr 2067 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki Górnik Januszkowice.pdf (213,23KB)
PDFuchw. nr 2068 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej LUKS WINNER Zdzieszowice.pdf (136,69KB)
PDFuchw. nr 2069 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Hetman Krapkowice.pdf (213,91KB)
PDFuchw. nr 2070 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Azymek Zdzieszowice.pdf (212,84KB)
PDFuchw. nr 2071 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakresu rozwoju sportu Delfin Krapkowice.pdf (135,61KB)
PDFuchw. nr 2072 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porządku publicznego LKS Obrowiec.pdf (135,19KB)
PDFuchw. nr 2073 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru sprzyjania sportowi OTMET FKS.pdf (134,34KB)
PDFuchw. nr 2074 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru prowadzenia nieodplatnej pomocy prawnej SURSUMCORDA.pdf (134,67KB)
PDFuchw. nr 2075 w sprawie rozliczenia z przekazanych środkow finansowych dla Komendy Powiatowej PSP Kr-ce.pdf (211,58KB)
PDFuchw. nr 2076 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok załącznik nr 1.pdf (284,77KB)
PDFuchw. nr 2076 załącznik nr 2.pdf (230,88KB)
PDFuchw. nr 2077 w sprawie zmiany planu dochodów i wdatków budżetu Powiatu załącznik nr 1 2.pdf (296,87KB)
PDFuchw. nr 2078 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Krapkowickiego.pdf (330,26KB)
PDFuchw. nr 2078 załącznik do uchwały.pdf (1,01MB)
PDFuchw. nr 2079 w sprawie rozliczenia z przekazanych środków finansowych dla Gminy Krapkowice.pdf (255,54KB)
PDFuchw. nr 2080 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z oszaru kultury sztuki Uniwersytet III Wieku w Krapkowicach.pdf (134,60KB)
PDFuchw. nr 2081 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Gogolinie.pdf (135,25KB)
PDFuchw. nr 2082 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Ludowy Zespół Sportowy Dąbrowka Górna.pdf (136,21KB)
PDFuchw. nr 2083 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górażdże.pdf (136,21KB)
PDFuchw. nr 2084 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki Stowarzyszenie Wsi Odrowąż.pdf (135,21KB)
PDFuchw. nr 2085 w sprawie zatwierdzenia sprawzdania z obszaru porządku i bezpieczeństwa publicznego OSP Kamień Śląski.pdf (135,28KB)
PDFuchw. nr 2086 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki Olszka wieś jak z nut.pdf (134,90KB)
PDFuchw. nr 2087 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji.pdf (135,67KB)
PDFuchw. nr 2088 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru wspierania kultury fizycznej 4Basket Krapkowice.pdf (136,99KB)
PDFuchw. nr 2089 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z PZERiI w Krapkowicach.pdf (136,27KB)
PDFuchw. nr 2090 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury sztuki Koło Gosp. Wiejskich w Pietnej.pdf (136,11KB)
PDFuchw. nr 2091 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porządku i bezpieczeństwa publicznego OSP Łowkowicach.pdf (137,14KB)
PDFuchw. nr 2092 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania na rzecz osób w wieku emerytalnym Stowarzyszenie OSIEDLOK.pdf (213,42KB)
PDFuchw. nr 2093 w sprawie zatwierdzenia sprawzdania z zadnia publicznego Uczniowski Klub Sportowy Spiders Krapkowice.pdf (136,28KB)
PDFuchw. nr 2094 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zadnia publicznego Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w Choruli.pdf (137,75KB)
PDFuchw. nr 2095 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszau kultury fizycznej Stowarzyszeniem Grupa Kapija Sport.pdf (139,14KB)
PDFuchw. nr 2096 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszau kultury fizycznej Victoria w Żyrowej.pdf (138,96KB)
PDFuchw. nr 2097 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porządku i bezpieczeństwa publicznego OSP Krępna.pdf (134,55KB)
PDFuchw. nr 2098 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszau wspierania i upowszechniania kultury fizycznej LUKS Winner.pdf (139,51KB)
PDFuchw. nr 2099 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zadania publicznego Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne KAMYKI.pdf (136,32KB)
PDFuchw. nr 2100 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu Stowarzyszenie Kamyki.pdf (134,18KB)
PDFuchw. nr 2101 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu Morsy na Koksie w dzieszowiach.pdf (136,24KB)
PDFuchw. nr 2102 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porządku i bezpieczeństwa publicznego OSP Odrowąż.pdf (133,25KB)
PDFuchw. nr 2103 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu Ludowy Zespół Sportow Racławiczki.pdf (134,16KB)
PDFuchw. nr 2104 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porządki i bezpieczeństwa publicznego OSP w Dobrej.pdf (134,88KB)
PDFuchw. nr 2105 w sprawie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze porządku i bezpieczeństwa.pdf (414,92KB)
PDFuchw. nr 2105 załącznik.pdf (115,69KB)
PDFuchw. nr 2106 w sprawie zatrudnienia dyrektora DPS ANNA w Krapkowicach.pdf (101,05KB)
PDFuchw. nr 2107 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok załącznik 12.pdf (284,73KB)
PDFuchw. nr 2107 załącznik nr 3.pdf (209,23KB)
PDFuchw. nr 2107 załącznik nr 4.pdf (203,06KB)
PDFuchw. nr 2108 w sprawie zmiany planu dochodów i wdatków budżetu Powiatu załącznik nr 1 23.pdf (297,88KB)
PDFuchw. nr 2109 w sprawie zmiany rach.wydz. Fundusz Pomocy.pdf (319,90KB)
PDFuchw. nr 2110 w sprawie planu finansowego oraz planu dochodów 2024 r.pdf (176,13KB)
PDFuchw. nr 2110 załącznik nr 1.pdf (243,84KB)
PDFuchw. nr 2110 załącznik nr 1.1.pdf (157,69KB)
PDFuchw. nr 2110 załącznik nr 2.pdf (155,73KB)
PDFuchw. nr 2111 w sprawie rozliczenia dotacji dla Policji.pdf (103,01KB)
PDFuchw. nr 2113 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru niodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Stowazyszenie Sursum Corda.pdf (99,90KB)
PDFuchw. nr 2114 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej Fundacja Młodzi Ludziom w Łodzi.pdf (101,31KB)
PDFuchw. nr 2115 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu Stowarzyszenie Górnik Januszkowice.pdf (101,17KB)
PDFuchw. nr 2116 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury szuki Stowarzyszenie Ziemi Malińskiej.pdf (102,02KB)
PDFuchw. nr 2117 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności na rzecz dzieci i młodzieży Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie.pdf (101,78KB)
PDFuchw. nr 2118 w sprawie przyjecie regulaminu rekrutacji.pdf (201,30KB)
PDFuchw. nr 2118 załącznik do uchwały.pdf (449,05KB)
PDFuchw. nr 2119 w sprawie powołaniu komisji rekrutacyjnej asystent 2024.pdf (110,75KB)