Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o możliwości przeglądania akt

w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość, położoną w Krapkowicach, nabytą z mocy prawa przez Gminę Krapkowice, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 6 września 2023 r. nr BS-B.6740.1.5.2023.IS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Budowa mostu południowego na rzece Odrzew Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5727 (poprzednio nr 95/1 z k.m. 14 o powierzchni 0,0047 ha (powstała z podziału działki nr 95), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00015954/8, stanowiącą własność Otylii Bekierz, której adresu zamieszkania nie ustalono.

PDFobwieszczenie o możliwości przeglądania akt - Bekierz Otylia.pdf (380,96KB)