Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XLVII sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2024-01-30 o godz. 14:07:25, a zakończono o godz. 15:13:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Roman Heinz
 6. Joachim Kamrad
 7. Kinga Kaptur
 8. Sabina Kasiura
 9. Krystian Komander
 10. Maciej Lisicki
 11. Krzysztof Molfa
 12. Irena Pachowicz
 13. Sławomir Rowiński
 14. Katarzyna Sonik
 15. Monika Wąsik - Kudla
 16. Barbara Próchnicka

1. Otwarcie sesji. - 14:07:00

a. stwierdzenie quorum - 14:07:00

b. przyjęcie wniosków do porządku obrad - 14:08:00

c. Informacja o protokole z XLVI sesji. - 14:10:00

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. - 14:11:00

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. - 14:12:00

Nastąpiła zmiana quorum - 14:12:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Marko Markowski
 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok. - 14:31:00

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. - 14:34:00

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za 2023 rok. - 14:37:00

7. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok. - 14:44:00

a. a) sprawozdanie komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu - 14:44:00

b. b) sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej - 14:45:00

c. c) sprawozdanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa - 14:46:00

8. Podjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok. - 14:46:00

a. a) Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu - 14:46:00

w sprawie panu pracy komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu na 2024 rok - 14:48:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Barbara Próchnicka, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla

b. b) Plan pracy Komisji Polityki Społecznej - 14:49:00

w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2024 rok - 14:49:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Barbara Próchnicka, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Arnold Donitza, Irena Pachowicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla

c. c) Plan pracy Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa - 14:50:00

w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa na 2024 rok - 14:51:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Barbara Próchnicka, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla

Nastąpiła zmiana quorum - 14:51:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sabina Gorzkulla
 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: - 14:52:00

a. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok - 14:52:00

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok - 14:55:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Marko Markowski, Barbara Próchnicka, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Katarzyna Sonik, Arnold Donitza, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa

b. „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w Powiecie Krapkowickim” - 14:56:00

w sprawie „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w Powiecie Krapkowickim” - 14:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Barbara Próchnicka, Józef Bukowiński, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

c. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które będą finansowane z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024 - 15:00:00

w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które będą finansowane z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024 - 15:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Marko Markowski, Dawid Gembski, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Sabina Gorzkulla, Barbara Próchnicka, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Krystian Komander
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

d. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/331/2023 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2039 - 15:03:00

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/331/2023 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2039 - 15:06:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Marko Markowski, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla, Sławomir Rowiński, Barbara Próchnicka, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Krystian Komander, Dawid Gembski, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

e. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/332/2023 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok - 15:06:00

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/332/2023 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok - 15:08:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Barbara Próchnicka, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Dawid Gembski, Roman Heinz, Marko Markowski, Krystian Komander, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

f. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - 15:08:00

w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - 15:10:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Barbara Próchnicka, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Roman Heinz, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

10. Interpelacje oraz zapytania Radnych - 15:10:00

11. Wolne wnioski. - 15:10:00

12. Zamknięcie obrad. - 15:12:00