Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 8/2024 z dnia 08.01.2024 r.

BS-B.6740.425.2023.HH     

Krapkowice, dnia  8 stycznia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 8/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie pozwolenia na budowę w zakresie zmiany sposobu użytkowania instalacji do produkcji cementu poprzez zastosowanie granulowanego żużla wielkopiecowego jak odpadu na terenie cementowni Górażdże S.A., w miejscowości Chorula, ul. Cementowa, na działce nr ewid. gruntów 76/38 z k.m.2.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.