Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2024 r.

PDF80_2024-06-10 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej.pdf (241,51KB)
PDF79_2024-06-05 w spr. powołania komisji na okoliczność zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.pdf (373,30KB)
PDF77_2024-05-31 w spr. wprowadzenia całodobowych dyżurów w zw. z wprowadzeniem stopnia BRAVO_CRP.pdf (289,38KB)
PDF76_2024-05-31 w spr. uruchomienia procedur w zw. z wprowadzeniem stopnia BRAVO.pdf (251,93KB)

PDF75_2024-05-29 w spr. zmiany Regulaminu ZFŚS Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (415,07KB)
PDF74_2024-05-29 w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej.pdf (295,71KB)

PDF73_2024-05-28 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (333,32KB)
PDF72_2024-05-28 w spr. zmiany Regulaminu ZFŚS Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (334,65KB)
PDF71_2024-05-24 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i określenia Regul. Pracy KBiP.pdf (299,12KB)
PDF70_2024-05-23 w spr. przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia.pdf (342,33KB)
PDF68_2024-05-23 w spr. zadań starosty dot. przechowywania i dystrybucji preparatów jodu.pdf (673,76KB)
PDF66_2024-05-17 w spr. zmiany Komisji Socjalnej.pdf (327,45KB)
PDF63_2024-05-14 w spr. przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia.pdf (413,88KB)
PDF62_2024-05-14 w spr. przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia.pdf (374,52KB)
PDF61_2024-05-14 w spr. przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia.pdf (370,56KB)

PDF60_2024-05-10 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (279,71KB)
PDF59_2024-05-06 w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej.pdf (30,65KB)
PDF58_2024-04-30 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej.pdf (33,50KB)
PDF53_2024-04-17 w spr. przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia.pdf (369,53KB)
PDF52_2024-04-17 w spr. powołania komisji na okoliczność zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.pdf (32,90KB)

PDF51_2024-04-16 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (310,20KB)

PDF50_2024-04-11 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (318,90KB)
PDF49_2024-04-10 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (330,27KB)
PDF48_2024-04-04 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (27,56KB)
PDF47_2024-03-27 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (24,06KB)
PDF46_2024-03-27 w spr. ustalenia średniego kosztu utrzymania mieszakńca w DPS ANNA w 2024 r.pdf (24,49KB)

PDF45_2024-03-26 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (43,44KB)
PDF44_2024-03-25 w spr. przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia.pdf (29,96KB)
PDF43_2024-03-22 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (27,09KB)
PDF42_2024-03-21 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (26,87KB)
PDF41_2024-03-18 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (26,71KB)
PDF40_2024-03-18 w spr. zm. osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2024 r.pdf (33,99KB)

PDF39_2024-03-12 w spr. przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia.pdf (318,37KB)
PDF38_2024-03-11 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (30,49KB)
PDF37_2024-03-11 w spr. zatwierdzenia Rocznego Planu Rzeczowo- Finansowego ZFŚS na 2024 r.pdf (249,00KB)

PDF36_2024-03-07 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (26,87KB)
PDF35_2024-03-06 w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej.pdf (289,67KB)
PDF34_2024-03-05 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (314,57KB)
PDF33_2024-03-05 w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej.pdf (31,22KB)
PDF32_2024-03-05 w spr. zmiany Regulaminu ZFŚS Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (883,00KB)
PDF31_2024-03-05 w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej.pdf (31,50KB)
PDF30_2024-03-01 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (320,31KB)
PDF29_2024-02-29 w spr. wprowadzenia całodobowych dyżurów w zw. z wprowadzeniem stopnia BRAVO_CRP.pdf (298,53KB)
PDF28_2024-02-29 w spr. uruchomienia procedur w zw. z wprowadzeniem stopnia BRAVO.pdf (268,58KB)
PDF27_2024-02-29 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (320,23KB)
PDF26_2024-02-22 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania PZdsOoN r.pdf (423,87KB)
PDF25_2024-02-21 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (333,94KB)
PDF24_2024-02-16 w spr. wyznaczenia Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej.pdf (27,77KB)
PDF23_2024-02-16 w spr. powołania Komisji do oceny partycypacji w kosztach z FP.pdf (877,74KB)
PDF22_2024-02-16 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (283,81KB)

PDF21_2024-02-15 w spr. zbiorczego rejestru ryzyk w Starostwie Powiatowym na 2024 r.pdf (29,77KB)
PDF20_2024-02-15 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (342,70KB)
PDF19_2024-02-13 w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej.pdf (31,35KB)

PDF18_2024-02-13 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (332,26KB)
PDF17_2024-02-06 w spr. wyznaczenia Pełnomocnika Starosty Krapkowickiego ds. wyborów.pdf (46,24KB)
PDF16_2024-02-06 w spr. zmiany zaarz. w spr. powołania PZdsOoN w Krapkowicach.pdf (52,54KB)
PDF15_2024-2-06 w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej.pdf (30,53KB)
PDF14_2024-2-06 w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej.pdf (31,14KB)

PDF13_2024-2-06 w spr. powołania Komisji rekrutacyjnej.pdf (30,69KB)

PDF12_2024-02-02 w spr. zmiany zarz. w spr. KBiP.pdf (26,45KB)

PDF11_2024-02-02 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (36,20KB)

PDF10_2024-01-31 w spr. Planów kontroli Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (279,51KB)

PDF9_2024-01-30 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (401,62KB)

PDF8_2024-01-23 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (314,69KB)
PDF7_2024-01-17 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (24,40KB)
PDF6_2024-01-16 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej.pdf (28,18KB)
PDF5_2024-01-10 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia w starostwie zakresów zadań sekretarza komórek org. ich podziału na referaty oraz ustalenie symboli.pdf (40,28KB)

PDF4_2024-01-10 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (25,90KB)

PDF3_2024-01-09 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2024 r.pdf (23,31KB)

PDF2_2024-01-02 w spr. planu dochodów budż. zw. z realizacja przez Starostwo zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych w 2024 r.pdf (80,04KB)
PDF1_2024-01-02 w spr. osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2024 r.pdf (1,81MB)