Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa częsci drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdzieszowicach"

BS-B.6740.1.11.2023.EZ                                                                                                                          Krapkowice, dnia 12 grudnia 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 17 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna
w Zdzieszowicach”.

 

Inwestor: Burmistrz Zdzieszowic, 47-330 Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 34.

Lokalizacja inwestycji: Zdzieszowice obręb ewidencyjny 160505_4.0007 Zdzieszowice.

 

Numery ewidencyjne działek oznaczone w katastrze nieruchomości jako:

168, 150/32, 160/13, 160/33, 162/18, 163/3, 167/2, 169/2, 170/2, 172/2, 173/3, 69/49, 69/59, 71/3, 72/1, 75/1, 75/4, 88/3 z k. m. 1.

Działki podlegające podziałowi (działki w nawiasach pogrubione wchodzące w skład pasa drogowego):

nr ew. gruntów 71/3 (71/4, 71/5), 72/1 (72/2, 72/3), 173/3 (173/6, 173/7), 172/2 (172/3, 172/4)
z k.m.1.

            W związku z tym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice,
I piętro pokój nr 112A od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³° do 15³°.

POUCZENIE

                Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 11d ust. 5 w/w ustawy, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, a czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważna.