Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert 2024

PDFuchw. nr 2039 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2024.pdf (83,33KB)
PDFuchw. nr 2039 załącznik - regulamin.pdf (146,09KB)
PDFuchw. nr 2039 załącznik nr 1 wzór ogłoszenia.pdf (173,53KB)
PDFuchw. nr 2039 załącznik nr 2 oświadczenie.pdf (65,21KB)
PDFuchw. nr 2039 załacznik nr 3 karta oceny formalnej.pdf (78,03KB)
PDFuchw. nr 2039 załącznik nr 4 wzór karty oceny merytorycznej.pdf (72,39KB)
PDFuchw. nr 2040 w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt.pdf (281,00KB)
PDFuchw. nr 2040 załącznik.pdf (57,75KB)
PDFuchw. nr 2041 w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze kultury sztuki..pdf (293,03KB)
PDFuchw. nr 2041 załacznik.pdf (103,13KB)
PDFuchw. nr 2042 w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej.pdf (275,17KB)
PDFuchw. nr 2042 załącznik.pdf (143,51KB)
PDFuchw. nr 2043 w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia.pdf (288,82KB)
PDFuchw. nr 2043 załącznik.pdf (50,09KB)
PDFuchw. nr 2044 w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz emerytów.pdf (294,28KB)
PDFuchw. nr 2044 załącznik.pdf (67,47KB)
PDFuchw. nr 2045 w sprawie konkursu na realizację zadań publiczych na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszenie.pdf (290,20KB)
PDFuchw. nr 2045 załącznik.pdf (53,36KB)
PDFuchw. nr 2105 w sprawie w sprawie otwartego konkursu na realizację zadań w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego.pdf (279,64KB)
PDFuchw. nr 2105 załącznik.pdf (87,42KB)
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - zdrowie.pdf (136,05KB)
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - bezpieczeństwo.pdf (106,45KB)
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - niepełnosprawni.pdf (135,59KB)
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.pdf (159,11KB)
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - ekologia.pdf (131,91KB)
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna.pdf (124,40KB)
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - emeryci.pdf (150,80KB)
PDFuchw. nr 2147 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych - ekologia.pdf (83,81KB)
PDFuchw. nr 2147 załącznik - ekologia.pdf (54,98KB)
PDFuchw. nr 2148 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych - niepełnosprawni.pdf (84,16KB)
PDFuchw. nr 2148 załącznik -niepełnosprawni.pdf (56,26KB)
PDFuchw. nr 2149 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych -bezpieczeństwo.pdf (84,05KB)
PDFuchw. nr 2149 załącznik - bezpieczeństwo.pdf (79,48KB)
PDFuchw. nr 2150 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych - zdrowie.pdf (83,97KB)
PDFuchw. nr 2150 załącznik - zdrowie.pdf (56,91KB)
PDFuchw. nr 2161 w sprawie zmiany uchwały nr 2147.2024 z dnia 7.02.2024 - wybór ofert i przyznania dotacji - ekologia.pdf (87,32KB)
PDFuchw. nr 2158 załącznik kultura fizyczna.pdf (104,84KB)
PDFuchw. nr 2159 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych - kultura.pdf (84,15KB)
PDFuchw. nr 2159 załącznik kultura.pdf (104,42KB)
PDFuchw. nr 2160 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych - emeryci.pdf (84,13KB)
PDFuchw. nr 2160 załącznik - emeryci.pdf (71,45KB)
PDFuchw. nr 2158 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych - kultura fizyczna.pdf (84,17KB)