Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XLVI sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2023-12-07 o godz. 14:08:35, a zakończono o godz. 17:42:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Kinga Kaptur
 8. Sabina Kasiura
 9. Maciej Lisicki
 10. Marko Markowski
 11. Irena Pachowicz
 12. Katarzyna Sonik
 13. Monika Wąsik - Kudla
 14. Barbara Próchnicka

1. Otwarcie sesji - 14:08:00

a. stwierdzenie quorum - 14:08:00

Nastąpiła zmiana quorum - 14:09:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krzysztof Molfa
 2. Sławomir Rowiński
 

Nastąpiła zmiana quorum - 14:12:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Joachim Kamrad
 2. Krystian Komander
 

b. przyjęcie wniosków do porządku obrad - 14:34:00

w sprawie rozszerzenia porządku obrad - 14:37:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Barbara Próchnicka, Roman Heinz, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Krystian Komander
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Sławomir Rowiński

c. informacja o protokole z XLV sesji - 14:38:00

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu - 14:41:00

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego - 14:42:00

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: - 15:01:00

a. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031”; - 15:01:00

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031” - 15:19:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Barbara Próchnicka, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Marko Markowski, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Roman Heinz, Dawid Gembski, Krystian Komander
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

b. przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej; - 15:20:00

w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej - 15:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Barbara Próchnicka, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla
 • PRZECIW (1):
  Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

c. zmiany Uchwały Nr XXXV/256/2022 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2023 r. - 15:35:00

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/256/2022 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2023 r. - 15:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Barbara Próchnicka, Arnold Donitza, Katarzyna Sonik, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

d. Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2024 –2026; - 15:54:00

w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2024 –2026 - 15:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Barbara Próchnicka, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Roman Heinz, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Marko Markowski

e. Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2023-2030; - 16:00:00

w sprawie Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2023-2030 - 16:03:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Barbara Próchnicka, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

f. Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2023-2030; - 16:03:00

w sprawie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2023-2030 - 16:06:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Krystian Komander, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Barbara Próchnicka, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Marko Markowski, Arnold Donitza, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

g. zmiany Uchwały Nr XXXIII/248/2022 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2030; - 16:06:00

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/248/2022 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2030 - 16:08:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Barbara Próchnicka, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

h. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych; - 16:08:00

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych - 16:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Krystian Komander, Józef Bukowiński, Barbara Próchnicka, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

i. zmiany uchwały nr XLIV/306/2023 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2023 r.; - 16:11:00

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/306/2023 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2023 r. - 16:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Barbara Próchnicka, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Marko Markowski, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

j. programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024; - 16:13:00

w sprawie j programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - 16:21:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Barbara Próchnicka, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU (3):
  Szczepan Bryś, Krystian Komander, Krzysztof Molfa

k. woli podjęcia współpracy przy realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II”; - 16:22:00

w sprawie woli podjęcia współpracy przy realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” - 16:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Barbara Próchnicka, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa

l. planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok; - 16:29:00

w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok - 16:32:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Marko Markowski, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Barbara Próchnicka, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

m. wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2024-2039; - 16:33:00

głosowanie w sprawie zmian zgłoszonych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039 - 16:43:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dawid Gembski, Barbara Próchnicka, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Joachim Kamrad, Roman Heinz, Arnold Donitza, Kinga Kaptur
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2024-2039 - 16:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Barbara Próchnicka, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

n. budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok; - 16:45:00

pkt 9 - głosowanie w sprawie zmian zgłoszonych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok - 17:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Kinga Kaptur, Józef Bukowiński, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Barbara Próchnicka, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Arnold Donitza

w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok - 17:15:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dawid Gembski, Barbara Próchnicka, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Krystian Komander
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Kinga Kaptur, Roman Heinz, Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

o. zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2022 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033; - 17:16:00

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2022 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033 - 17:24:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Barbara Próchnicka, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

p. zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok; - 17:24:00

zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok - 17:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Barbara Próchnicka, Krystian Komander, Marko Markowski, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

q. w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Krapkowickim (Rzeczpospolita Polska) a Iwano-Frankiwską Rejonową Administracją Państwową – Rejonową Administracją Wojskową (Ukraina) - 17:29:00

Nastąpiła zmiana quorum - 17:32:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Maciej Lisicki
 

w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Krapkowickim (Rzeczpospolita Polska) a Iwano-Frankiwską Rejonową Administracją Państwową – Rejonową Administracją Wojskową (Ukraina) - 17:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Barbara Próchnicka, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Krzysztof Molfa, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Maciej Lisicki

r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 - 17:35:00

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 - 17:38:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Barbara Próchnicka, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Maciej Lisicki

5. Interpelacje oraz zapytania Radnych. - 17:39:00

6. Wolne wnioski. - 17:39:00

7. Zamknięcie obrad. - 17:42:00