Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XLV sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2023-10-26 o godz. 14:06:40, a zakończono o godz. 18:09:42 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Marko Markowski
 13. Krzysztof Molfa
 14. Irena Pachowicz
 15. Sławomir Rowiński
 16. Katarzyna Sonik
 17. Monika Wąsik - Kudla
 18. Barbara Próchnicka

1. Otwarcie sesji. - 14:06:00

a. stwierdzenie quorum - 14:06:00

b. przyjęcie wniosków do porządku obrad - 14:10:00

w sprawie zmiany porządku obrad - 14:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Barbara Próchnicka, Sabina Gorzkulla, Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joachim Kamrad, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU (3):
  Arnold Donitza, Krystian Komander, Katarzyna Sonik

c. Informacja o protokole z XLIV sesji. - 14:13:00

Nastąpiła zmiana quorum - 14:30:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Arnold Donitza
 

Powołanie komisji skrutacyjnej. - 14:48:00

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Katarzyna Sonik, Józef Bukowiński, Barbara Próchnicka, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Roman Heinz

e. W sprawie zmiany porządku obrad. - 15:09:00

W sprawie zmiany porządku obrad. - 15:12:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Barbara Próchnicka, Sabina Kasiura, Marko Markowski, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś
 • PRZECIW (1):
  Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU (2):
  Józef Bukowiński, Joachim Kamrad

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. - 15:13:00

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. - 15:14:00

4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście Krapkowickiemu. - 15:16:00

5. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za lata 2021-2022 rok. - 15:20:00

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok szkolny 2022/2023. - 15:33:00

Nastąpiła zmiana quorum - 17:09:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Szczepan Bryś
 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: - 17:11:00

a. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2024 r - 17:11:00

w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2024 r - 17:19:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Marko Markowski, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Barbara Próchnicka, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU (1):
  Szczepan Bryś

b. powierzenia zadania własnego z zakresu zimowego utrzymania dróg - 17:19:00

w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu zimowego utrzymania dróg - 17:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Marko Markowski, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Barbara Próchnicka, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Sabina Kasiura

c. Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024 - 17:36:00

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024 - 17:49:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Sabina Kasiura, Marko Markowski, Barbara Próchnicka, Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Krzysztof Molfa
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla

d. zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2022 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033 - 17:49:00

Nastąpiła zmiana quorum - 17:50:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Marko Markowski
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2022 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033 - 17:53:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Barbara Próchnicka, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Marko Markowski

e. zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok - 17:53:00

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok - 17:58:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Barbara Próchnicka, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Marko Markowski

f. składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego - 17:59:00

w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego - 18:00:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Józef Bukowiński, Barbara Próchnicka, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Marko Markowski

g. zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie komisji rewizyjnej w kadencji 2018 – 2023 - 18:00:00

w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie komisji rewizyjnej w kadencji 2018 – 2023 - 18:01:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Krystian Komander, Krzysztof Molfa, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Barbara Próchnicka, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Marko Markowski

h. zmiany Uchwały Nr II/16/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie komisji skarg, wniosków i petycji w kadencji 2018 – 2023 - 18:02:00

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie komisji skarg, wniosków i petycji w kadencji 2018 – 2023 - 18:03:00

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Barbara Próchnicka, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Szczepan Bryś, Marko Markowski

8. Interpelacje oraz zapytania Radnych - 18:04:00

9. Wolne wnioski. - 18:04:00

10. Zamknięcie obrad. - 18:09:00