Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku Morawiec Nieruchomości sp. k. o pozwolenie na budowę stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walce, ul. Eichendorffa, działka nr 154/8 z k.m.1

BS-B.6740.262.2022.HH                                                                           

Krapkowice, dnia 2 sierpnia 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 lipca 2023 r. spółka Morawiec Nieruchomości sp. k.,  złożyła wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walce, ul. Eichendorffa, działka nr 154/8 z k.m.1.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

Katarzyna Gondek - Jaśkowska

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska