Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku Gospodarki Solarnej Sp. z o. o.o pozwolenie na budowę w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznej „PV Dąbrówka 69MW o mocy maksymalnej 69 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrówka na działkach nr ew. gruntów 160/1, 160/4 z k.m.3

BS-B.6740.200.2022.IS                                                                             

 Krapkowice, dnia 7 czerwca 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 czerwca 2023 r. Gospodarka Solarna Sp.z o.o.z siedzibą w Głogówku przy ul. 3 Maja 9,  złożyła wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej „PV Dąbrówka 69 MW o mocy maksymalnej 69 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrówka na działkach nr ew. gruntów 160/1, 160/4 z k.m.3.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska