Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXXIX Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2023-04-27 o godz. 14:06:24, a zakończono o godz. 16:42:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Irena Pachowicz
 13. Sławomir Rowiński
 14. Katarzyna Sonik
 15. Monika Wąsik - Kudla
 16. Dariusz Willim

1. Otwarcie sesji (14:06:00)

a. Stwierdzenie quorum (14:06:00)

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:08:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Marko Markowski
 

w sprawie zmiany porządku obrad 39 Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego (14:12:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Szczepan Bryś, Marko Markowski, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Arnold Donitza, Krzysztof Molfa

c. Informacja o protokole z XXXVIII Sesji z dnia 30 marca 2023 rok (14:12:00)

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (14:12:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:13:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krzysztof Molfa
 

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (14:13:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:16:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Arnold Donitza
 

4. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok dla Powiatu Krapkowickiego (14:55:00)

5. Przedłożenie sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach z działalności PCPR za rok 2022. (14:57:00)

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Krapkowickiego za 2022. (15:18:00)

7. Przedłożenie sprawozdania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z działalności PUP w Krapkowicach za 2022 rok. (15:54:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:04:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Helga Bieniusa
 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (16:14:00)

a. ŚCIĄGNIĘTE Z PORZĄDKU OBRAD RADY - w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego (16:14:00)

b. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok (16:14:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok (16:17:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Helga Bieniusa

c. w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności (16:17:00)

w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności (16:21:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Józef Bukowiński, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Dariusz Willim, Szczepan Bryś, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Helga Bieniusa

9. Interpelacje Radnych oraz zapytania radnych. (16:23:00)

10. Wolne wnioski. (16:23:00)

11. Zamknięcie obrad. (16:41:00)