Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 98/2023 z dnia 31 marca 2023 r. której inwestorem jest Gorażdże Cement S.A.

BS-B.6740.81.2023.HH       

Krapkowice, dnia 31 marca 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 98/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie pozwolenia na budowę instalacji oddzielnego przemiału składników do produkcji cementu wraz z silosami i układami transportu do instalacji młynów cementu w miejscowości Chorula, ul. Cementowa, na działkach nr ew. gruntów 76/38, 79/9, 80/3 z k.m.2, której inwestorem jest Górażdże Cement S.A., 47-316 Chorula, ul. Cementowa 1.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu

Administracji Architektoniczno – Budowlanej