Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXXVIII Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2023-03-30 o godz. 14:08:04, a zakończono o godz. 16:24:12 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Sabina Kasiura
 9. Maciej Lisicki
 10. Marko Markowski
 11. Krzysztof Molfa
 12. Irena Pachowicz
 13. Sławomir Rowiński
 14. Katarzyna Sonik
 15. Monika Wąsik - Kudla
 16. Dariusz Willim

1. Otwarcie sesji (14:08:00)

a. Stwierdzenie quorum (14:08:00)

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:09:00)

w sprawie rozszerzenia porządku obrad 38 sesji (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Sabina Gorzkulla, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Krystian Komander

Nastąpiła zmiana quorum (14:13:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krystian Komander
 

c. Informacja o protokole z XXXVII Sesji z dnia 28 lutego 2023 rok (14:18:00)

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (14:19:00)

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (14:19:00)

4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach z działalności za 2022 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za 2022 rok. (14:38:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:39:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Kinga Kaptur
 

5. Przedłożenie sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu za 2022 rok. (15:05:00)

6. Informacja z działalności Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działająca przy Staroście Krapkowickim za 2022 rok. (15:25:00)

7. Informacja o stanie mienia powiatu. (15:30:00)

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (15:55:00)

a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/138/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki (15:55:00)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/138/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Irena Pachowicz, Dariusz Willim, Krystian Komander, Marko Markowski, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

b. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2023 r. (16:00:00)

w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2023 r. (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Dariusz Willim, Krystian Komander, Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Sławomir Rowiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

c. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2022 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033 (16:04:00)

w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2022 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2033 (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

d. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok (16:06:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

e. w sprawie dotacji celowej (pomocy finansowej) dla Gminy Krapkowice – nowy projekt uchwały (16:09:00)

dotacji celowej (pomocy finansowej) dla Gminy Krapkowice (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Szczepan Bryś, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

f. w sprawie przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii w Sercu Opolszczyzny – nowy projekt uchwały (16:11:00)

w sprawie przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii w Sercu Opolszczyzny (16:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Szczepan Bryś, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Marko Markowski, Arnold Donitza, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joachim Kamrad

9. Interpelacje Radnych oraz zapytania radnych. (16:18:00)

10. Wolne wnioski. (16:18:00)

11. Zamknięcie obrad. (16:23:00)