Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczczenie Starosty Krapkowickiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 88/2023 z dnia 27 marca 2023 r.

BS-B.6740.74.2023.EZ        

Krapkowice, dnia 27 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 88/2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie pozwolenia na budowę budynku pompowni i zbiorników na potrzeby instalacji „Glue Pulp” oraz stacji uzdatniania wody, wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną w miejscowości Krapkowice, na działkach nr ew. gruntów 108/8, 108/13 z k.m.3, której inwestorem jest MetsaTissue Krapkowice sp.z o.o. 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 103.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu

Administracji Architektoniczno – Budowlanej