Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starsty Krapkowickiego o wydanej decyzji pozwolenian na budowę nr 82/2023 z dnia 21.03.2023 r.

BS-B.6740.36.2023.GM       

Krapkowice, dnia 21 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 82/2023 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp
wraz z niezbędną infrastrukturą, montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnej instalacji elektrycznej, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami w miejscowości Oleszka na działce nr ew. gruntów 2/23 z k.m.2.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu

Administracji Architektoniczno – Budowlanej