Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1MWp wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Oleszka na działce nr 2/23 z k.m.2

BS-B.6740.36.2023.GM                                                                               

Krapkowice, dnia  23 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO  

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31 stycznia 2023 r. Projekt Oleszka sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Stalowej 3/3 złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą, montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnej instalacji elektrycznej, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami, w miejscowości Oleszka, na działce nr ew. gruntów 2/23 z k.m.2, obręb 160505_5.0001 Oleszka.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia

Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska