Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi w Krępnej z tranzytem ściekow do Rozwadzy


 

AB-7351/61/2009                                             Krapkowice, dnia 16.02.2009 r.

 
STAROSTA KRAPKOWICKI
INFORMUJE
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 47-330 Zdzieszowice              ul. Wschodnia 2
 
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
budowe kanalizacji sanitarnej, przepompowni ściekow sanitarnych z rurociagami tłocznymi w miejscowości Krępna z tranzytem ściekow do miejscowości Rozwadza.

lokalizacja Krępna k.m. 1 
 działki nr 3/4, 21, 28, 29/1, 30, 45, 57/1, 58/1
k.m. 2 działki nr 66/2, 93/3, 98/13, 102/2, 110
k.m. 3 działki nr 111, 114, 115, 130/1, 130/2, 132/1, 133, 150, 157, 175/5, 179, 188/1, 188/3, 190/3, 193/1, 194/1, 195/5, 196/9, 198, 200/9, 200/10
k.m. 4 działki nr 264/1, 264/2, 282, 307, 309/1, 386
k.m. 5 działki nr 528, 529/1, 530, 546
k.m. 7 działki nr 681
Rozwadza k.m. 2 działka nr 121
                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B. 

Podmiot udostępniający: Ewa Postół
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2009-02-16