Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydanej decyzji nr 27/2023 o pozwoleniu na budowę z dnia 30.01.2023 r.

BS-B.6740.521.2022.GM     

Krapkowice, dnia 30 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 27/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
z odejściami Osiedle Zielone etap II w Krapkowicach, na działkach o nr ew. gruntów 144/2, 1310, 144/1, 1280, 1158, 1179, 1199, 1217, 1233, 1247 k.m.5, której inwestorem jest Wodociągi i Kanalizacja Sp z. o.o. w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Czecha 1.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu

Administracji Architektoniczno – Budowlanej