Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Buława - Kujawy na dz. nr ewid. gr. 483/1, 483/2, 16/1 

Krapkowice, dnia 13.02.2009 r.

 
STAROSTA KRAPKOWICKI
INFORMUJE
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Gmina Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4
 
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
przebudowe drogi gminnej Buława - Kujawy na działce nr 483/1, 483/2, 16/1
 
                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B.
                         

informację wytworzył(a): Ewa Postół
za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
data wytworzenia: 13.02.2009 r.