Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.

BS-B.6740.509.2022.HH     

Krapkowice, dnia 10 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie pozwolenia na budowę hali dla instalacji do recyklingu odpadów opakowaniowych oraz folii wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz zbiornikiem ppoż., i dwóch zbiorników na wodę, Krapkowice, działka nr ew. gruntów 21/38 k.m.11, której inwestorem jest Pa Rec Tech Sp.z o.o., 40-074 Katowice, ul. Szeligiewicza 1.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu

Administracji Architektoniczno – Budowlanej