Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej modernizację (przebudowę) ciągu technologicznego pieca obrotowego, rozbudowę magazynu rozdrobnionych paliw zastępczych


 

Krapkowice, dnia 13.02.2009 r.

 
STAROSTA KRAPKOWICKI
INFORMUJE
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Górażdże Cement S.A. Chorula ul. Cementowa 1
 
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
1. modernizację (przebudowę) ciągu technologicznego pieca obrotowego nr 2 polegającą na zwiększeniu wydajności z 3500 ton na 7000 ton klinkieru na dobę
2. rozbudowa magazynu rozdrobnionych paliw zastępczych wraz z budową instalacji do transportu i dozowania rozdrobnionych paliw zastępczych do kalcynatora pieca obrotowego nr 2
lokalizacja Chorula działki nr 76/25, 76/12, 79/9, 80/21
 
                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B.
 

Podmiot udostępniający: Ewa Postół
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2009-02-13