Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Krapkowicach o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z dojściami do działek w miejscowości Krapkowice – Osiedle Zielone etap II

BS-B.6740.521.2022.GM                                                                        

Krapkowice, dnia 28 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 grudnia 2022 r. Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o.   z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Bronisława Czecha 1 złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odejściami do granicy działek w miejscowości Krapkowice na działkach o nr ew. gruntów 144/2, 1310, 144/1, 1280, 1158, 1179, 1199, 1217, 1233, 1247 k.m.5.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska