Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu postanowienia

w sprawie poprawieniu błędu pisarskiego w nazwisku osoby, której przysługuje odszkodowanie za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Gogolin, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 12 października 2020 r. nr BS-B.6740.1.3.2020.IS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Norwida w miejscowości Gogolin”, nieruchomość położoną w Gogolinie obręb Gogolin 2, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/2 o powierzchni 0,0097 ha z mapy 3 (powstała
z podziału działki nr 152/1), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00025642/1, stanowiącą dotychczas własność Pana Maksymiliana Droździoł, którego spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku.

PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf (376,69KB)