Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXXV Sesja Rady Powiatu

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-12-08 o godz. 14:06:03, a zakończono o godz. 19:19:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Kinga Kaptur
 8. Sabina Kasiura
 9. Krystian Komander
 10. Maciej Lisicki
 11. Marko Markowski
 12. Krzysztof Molfa
 13. Irena Pachowicz
 14. Sławomir Rowiński
 15. Katarzyna Sonik
 16. Monika Wąsik - Kudla
 17. Dariusz Willim

1. Otwarcie sesji (14:06:00)

a. Stwierdzenie quorum (14:06:00)

b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:11:00)

w sprawie rozszerzenia porządku obrad 35 Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Maciej Lisicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Marko Markowski, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(2):
  Szczepan Bryś, Joachim Kamrad

c. Informacja o protokole z XXXIV Sesji z dnia 25 października 2022 rok (14:14:00)

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (14:14:00)

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (14:16:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:40:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Joachim Kamrad
 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (14:48:00)

a. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku (14:48:00)

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Roman Heinz, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

b. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2022 r. (14:53:00)

w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2022 r. (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Sławomir Rowiński, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

c. w sprawie Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2023-2030 (14:57:00)

w sprawie Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2023-2030 (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Krystian Komander, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

d. w sprawie Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2023-2030 (15:04:00)

w sprawie Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2023-2030 (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Arnold Donitza, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

e. w sprawie Programu profilaktycznego mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2023-2030 (15:14:00)

w sprawie Programu profilaktycznego mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2023-2030 (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

f. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (15:28:00)

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Krzysztof Molfa, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

g. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok (15:37:00)

w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

h. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (15:41:00)

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (15:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

i. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2023-2033 (16:08:00)

w sprawie autopoprawek Zarządu Powiatu Krapkowickiego (17:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim
 • PRZECIW (1):
  Arnold Donitza
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Roman Heinz, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2023-2033 (17:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Marko Markowski, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Sabina Gorzkulla
 • PRZECIW (1):
  Arnold Donitza
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joachim Kamrad, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

j. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok (17:09:00)

w sprawie autopoprawek Zarządu Powiatu Krapkowickiego (18:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok (18:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Kinga Kaptur
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

k. w sprawie zmiany Uchwały XXVI/206/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 (18:36:00)

w sprawie zmiany Uchwały XXVI/206/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2033 (18:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Joachim Kamrad
 • PRZECIW (1):
  Arnold Donitza
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

l. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (18:58:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok (18:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Marko Markowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Arnold Donitza, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

m. w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu zimowego utrzymania dróg (18:59:00)

w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu zimowego utrzymania dróg (19:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Helga Bieniusa, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Willim
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

5. Interpelacje Radnych oraz zapytania radnych. (19:02:00)

6. Wolne wnioski. (19:02:00)

7. Zamknięcie obrad. (19:18:00)