Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydanej decyzji zmiany pozwolenia na budowę 466/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

BS-B.6740.466.2022.IS        

Krapkowice, dnia 30 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 466/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 682/2021 z dnia 2 grudnia 2021
w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej „Chorula II” o mocy 7,0 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, Chorula, działka nr ew. gruntów 311/4 k.m.5, której inwestorem jest PV Chorula sp.z o.o.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu

Administracji Architektoniczno – Budowlanej