Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego, dwóch silosów paszowych, dwóch zbiorników gazowych i zbiornika na nieczystości ciekle w miejscowości Brożec, ul. Reymonta, na działce nr ew. gruntów 1154/10 k.m.10

BS-B.6740.477.2022.HH                                                                               

   Krapkowice, dnia  21 listopada 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 listopada 2022 r. Państwo Rafał i Magdalena Gawlica, złożyli wniosek o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego, dwóch silosów paszowych, dwóch zbiorników gazowych i zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Brożec,
na działce nr ew. gruntów 1154/10 k.m.10.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia

Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska