Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydanej decyzji nr 455/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. o pozwoleniu na budowę, dla Metsa Tissue Sp.z o.o.

BS-B.6740.487.2022.IS        

Krapkowice, dnia 21 listopada 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 455/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dotycząca pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy i nadbudowy rampy
z adaptacją na sprężarkowe w miejscowości Krapkowice, na działce nr ew. gruntów 108/13 k.m.3, której inwestorem jest Metsa Tissue Sp.z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, przy ul. Opolskiej 103.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu

Administracji Architektoniczno – Budowlanej