Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki Metsa Tissue sp. z o.o. o pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy i nadbudowy istniejącej rampy z adaptacją na sprężarkownię, Krapkowice, ul. Opolska, działka nr 108/13 k.m.13

BS-B.6740.487.2022.IS                                                                      

Krapkowice, dnia 10 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 listopada 2022 r. Metsa Tissue sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 103, w złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy i nadbudowy istniejącej rampy  z adaptacją na sprężarkownię, Krapkowice, ul. Opolska, działka nr 108/13 k.m.13.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego
Henryk Hehmueller,
Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej
Wydział Budownictwa i Środowiska