Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki PV Chorula Sp. z o. o. o zmianie pozwolenia na budowę 683/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. budowa farmy fotowoltaicznej „Chorula I” o mocy 7,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, Chorula dz. 311/4

BS-B.6740.467.2022.GM                                                                       

Krapkowice, dnia 4 listopada 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO  

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 października 2022 r. spółka  PV Chorula Sp.z o.o. 30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14/310 złożyła wniosek zmianę pozwolenia na budowę nr 683/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej „Chorula I” o mocy 7MW wraz z infrastrukturą techniczną Chorula, dz. 311/4.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątkuw godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska