Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 411/2022 z dnia 10.10.2022 r.

BS-B.6740.378.2022.EZ      

Krapkowice, dnia 10 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 411/2022 z dnia 10 października 2022 r. o pozwoleniu na budowę wolnostojącej  elektrowni fotowoltaicznej „Gogolin” o mocy 2,8MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz z infrastrukturą techniczną, Dąbrówka, działki2144/4, 2144/3, 2144/2 k.m.5, której inwestorem jest spółka RRSP99 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 20/45.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu

Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska