Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 409/2022 z dnia 7 października 2022 r.

BS-B.6740.419.2022.GM     

Krapkowice, dnia 7 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 409/2022 z dnia 7 października 2022 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej „Krapkowice” o mocy do 85 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Żywocice, działki 1060, 1059, 2765, 2769 z k.m. 3, której inwestorem jest spółka Qair Polska S.A.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 2C.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu

Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska